Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.50 (13 Szavazaból)

„és ezt mondta nekik: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.”” (Máté 21:13)

Húsvét hete volt. A Húsvét, azaz a Páska ünnepe a zsidó kalendárium fő eseményének számított.

Emberek jöttek az ország különböző régióiból, sőt még más országokból is, hogy részt vehessenek az ünnepen. Amikor megérkeztek, két kötelességnek kellett eleget tenniük.

Először is, egy áldozati állatot, leginkább galambot kellett bemutatniuk. A galambnak hibátlannak kellett lennie. Ha valaki a saját állományából hozott áldozati állatot, akkor azt a templomi hivatalnokok elégtelennek tekintették. Így, a „tiszta áldozat” ürügyével, az árusok árulhatták a galambjaikat – természetesen a saját maguk által megszabott áron.

Másodsorban, az embereknek éves templomadót kellett fizetniük. A Páska ünnepe alatt az adót helyi valutában kellett fizetni. Mivel tudták, hogy sok idegen is érkezik Jeruzsálembe, a pénzváltók kényelmesen berendezkedtek, és készségesen átváltották az emberek pénzét – persze, némi kezelési költség fejében.

Nem nehéz meglátni, hogy mi dühítette fel Jézust. Zarándokok utaztak több napon keresztül, hogy Istennel találkozzanak, lássák Szentségét és imádják Fenségét. Azonban, mielőtt Isten jelenlétébe kerülhettek volna, először még jól „megtisztogatták” őket.

Fel akarod dühíteni Istent? Akkor állj azoknak az útjába, akik látni akarják Őt. Használd ki az embereket Isten nevében.

Jézus beviharzott a templomba. Galambok röpködtek, asztalok borultak. Az emberek szétszóródtak, a kereskedők eliszkoltak.

Jézusnak ez nem egy hirtelen felindulásból fakadó cselekedete volt, sem pedig valamiféle dühroham következménye. Ez egy szándékos tett volt, egy félre nem érthető üzenettel. Istennek nincs ínyére az, ha valaki hasznot húz az imádat kiváltságából.

Ezen a hétfőn, Krisztus szenvedélyesen kifejezte a nemtetszését. Kufárok vannak Isten házában. Ne felejtsd el, hogy Jézus miért tisztította meg a templomot. Sokszor azok, akik a legközelebb vannak a templomhoz, valójában a legtávolibbak.

Jézus megtisztítja a templomot

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.”

Rómaiakhoz 13:6-7

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások