Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.30 (10 Szavazaból)

Victor Hugo Nyomorultak című regényében, Jean Valjean az éjszakát Digne püspökének otthonában tölti. A püspök jóindulata és nagylelkűsége ellenére Valjean az éjszaka közepén felkel és ellopja tőle ezüst értékeit. A püspök felébred, és rajtakapja Valjean-t. Erre Valjean leüti őt, majd elmenekül.

A következő nap rendőrök hozzák vissza Valjean-t bilincsbe verve a parókiára. „Uram, ez az ember azt állítja, hogy ön adta neki az ezüst tárgyakat” – mondja méltatlankodva az egyik rendőr. „Természetesen én adtam neki” – válaszolja a püspök. „Valjean, miért nem vitted el a gyertyatartókat is? Legalább kétezer frankot érnek.” Majd Madame Gilo-hoz fordulva így szól: „Vigye oda, kérem, a gyertyatartókat Valjean-nak. Az uraknak pedig hozzon egy kis bort. Bizonyára megszomjaztak.”

Amikor a püspök egyedül marad Valjean-nal, a vállára teszi a kezét és mélyen a szemébe néz. Valjean teljesen össze van zavarodva. Érzelmeit visszafojtva, halkan megkérdi: „Miért tette ezt, Uram?”

A püspök így válaszol: „Jean Valjean, testvérem, te már nem tartozol az ördöghöz. Ezzel az ezüsttel megváltottam a lelkedet. Megváltottalak a félelemből és a gyűlöletből, és most visszaadlak Istennek.” Valjean könnyekkel teli szemekkel, hitetlenkedve áll a pap előtt, és meg sem tud szólalni…

Kedves barátom, Isten eltörölte a bűneidet. Egyszerűen többé már nem léteznek. „Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára” (Kolossé 2:14). "Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1).

Mit tegyünk hát, ha elbukunk? Egyszerűen fogadjuk el a szeretetet és a megbocsátást, amit a mi Mennyei Főpapunk kínál nekünk. Krisztus hatékonyan elbánt a bűnnel. Ha megpróbáljuk magunkra venni a bűnöket, és magunk elbánni velük, az olyan, mintha azt sugallnánk, nekünk ki kell egészítenünk azt, amit Ő tett, hozzá kell tennünk valamit az Ő tökéletes munkájához.

Képzeld el, a püspök Jean Valjean-hoz intézett szavait kicsit átfogalmazva, mintha Jézus mondaná neked. „Te nem tartozol a gonoszhoz. A véremmel váltottalak meg. Megváltottalak a félelemből és a gyűlöletből, és visszaadtalak Istennek.”

Lehet, hogy Jean Valjean-hoz hasonlóan szótlanul állsz az ámulattól. A kegyelem evangéliumának örömüzenete úgy hangozhat, mint ami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. De hidd csak el! Ne nézd le Krisztus keresztáldozatát azáltal, hogy továbbra is hordozod a bűneidet és a bűntudatot. Ne vesd el azt, amit tett érted azzal, hogy nem fogadod el örömmel és hálával az általa felkínált bűnbocsánatot.

Élj abban az örömteli szabadságban, amit csak azok élvezhetnek, akik megragadták a bűnbocsánatot. Ne hallgass a kárhoztató hangokra, amik megpróbálják befészkelni magukat a gondolataidba. Azonnal utasítsd el őket azáltal, hogy hálát adsz Jézusnak azért, amit a kereszten véghezvitt érted, és azért, hogy az Ő áldozata tökéletes és elégséges.

Steve McVey

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.”

Rómaiakhoz 13:6-7

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások