Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (11 Szavazaból)

„...arra kérlek benneteket, hogy isteni szeretettel szeressük egymást mindannyian! Ez a parancs nem új a számotokra, hiszen már régóta ismeritek. Az isteni szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. S ez a parancs, amint azt kezdettől fogva hallottátok, így szól: az isteni szeretetnek megfelelően éljetek!" (2 János 1:5-6, Egyszerű Fordítás)

A parancs, ami kezdettől fogva volt az, hogy szeressük egymást. Jézus úgy írja le ezt a parancsolatot, mint amitől a törvény és a próféták függtek (Máté 22:40). János azt mondja, hogy már régóta hallottuk ezt a parancsolatot, és ebben járjunk.

A „szeressük egymást" parancsolata része Krisztus törvényének, és az isteni szeretetből fakad, amit a Szent Szellem helyez a hívő szívébe. Pál azt mondja a Róma 5:5-ben, hogy a „szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Az Újszövetség szentjeinek a szívébe és az elméjébe vannak írva Isten vágyai és törvényei (Zsidók 10:16). Mivel Isten szeretet, ezért a hívő is szeretni fog (1 János 4:7).

Krisztus törvénye, ahogy Jakab hívja, a „szabadság törvénye" (Jakab 1:25; 2:12). Ez a törvény belülről kifelé működik, míg Mózes törvénye kívülről befelé. Míg Krisztus bevégzett munkája jóságra indítja a hívőt, addig Mózes törvénye megpróbálja rákényszeríteni a jóságot a hívőre, miközben semmilyen segítséget nem ad ehhez. Más szóval, ismerheted a törvényt, azonban ez az ismeret nem segít betartani azt.

Ami a szeretetet illeti, a törvény megkövetelte azt: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!" (3 Mózes 19:18). Ez egy egyértelmű parancs volt. Semmi kertelés, semmi magyarázat. Ugyanúgy kell szeretned a másik embert, mint magadat. Természetesen a törvény nem mondja meg, hogyan tedd, így marad a frusztráltság és a kárhoztatás.

Krisztus szabadság törvénye és szeretet törvénye minden más törvényt betölt (Róma 13:10). Míg a törvény és a cselekedetek Ószövetsége csak azt mondta meg, hogy szeretned kell, a kegyelem és jóság Újszövetsége azt tanítja, hogy Isten először szeret téged, ezzel erőt adva neked, hogy te is tudj másokat szeretni.

Nincs határa annak a szeretetnek, ami olyan hívőkből árad, akik tudják, hogy Isten szereti őket. Jézus a pusztában azzal a tudattal nézett szembe az ördöggel, hogy Ő Isten szeretett Fia, akiben az Atya gyönyörködik. A „szeretettek" tudják, hogy Isten szereti őket és ebben a bizonyosságban nyugszanak. És minthogy ezt tudják, természetes módon jön belőlük a szeretet, nem pedig kötelességből. Amúgy sem lehet kötelességből szeretni. A hívő azért szeret, mert nem tud nem szeretni!

Mindnyájunknak vannak olyan emberek az életében, akiket nagyon nehéz szeretni. Ahelyett, hogy azon erőlködnél, hogy szeresd az illetőt – a szeretetet így cselekedet-programmá téve – egyszerűen csak élj azzal a tudattal, hogy Isten nagyon szeret téged. Amint meggyőződéseddé válik, hogy Ő mennyire szeret, automatikusan – bár lehet, hogy lassacskán – szeretni tudod majd azt a kevésbé szerethető személyt.

Mit veszíthetsz? Tudd, hogy Isten mennyire szeret, és figyeld, ahogy ez a szeretet majd túlcsordul belőled.

Paul White

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.”

Jakab 1:19

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások