Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.59 (11 Szavazaból)

Az üdvösség nem egy ismétlődő jelenség. A Bibliában nem találunk példát arra, hogy valaki üdvösséget nyert, majd elveszítette, azután újra üdvösségre jutott, majd ismét elveszítette.

Ha nincs üdvbizonyosság, nincs békesség. Ha nincs békesség, nincs öröm sem. Az öröm hiánya pedig félelmen alapuló életet eredményez. Ez az az élet, amit Isten teremt? Nem. A kegyelem bizalmat teremt, hogy kijelentsük: „tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra" (2 Timóteus 1:12).

Nagyon sok dolgot nem tudunk ebben az életben, egyet viszont igen: a beszállókártyánk a kezünkben van. „Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne: nektek már most örök életetek van!" (1 János 5:13, EF) Bízz Istenben, hogy Ő megtart – Ő erősebben fog téged, mint te Őt. Az Ő hűsége nem függ a miénktől. A mi cselekedeteinktől függetlenül, Ő véghezviszi a tervét. Szeretete nem függ a tiédtől. Lehet, hogy pislákol a mécsesed, de nem fog kialudni.

Nehéz számodra elhinni egy ilyen ígéretet? A tanítványok számára az volt.

A halála előtti estén Jézus ezt a kijelentést tette: „Akkor így szólt hozzájuk Jézus: "Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába." Ekkor Péter így szólt hozzá: "Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom."" (Máté 26:31-33). Sátán megtámadta Pétert és megpróbálta, de nem formálhatott rá igényt. Miért? Mert Péter erős volt? Nem. Jézus volt erős. „De én imádkoztam érted" (Lukács 22:32, EF).

Jézus imái ellehetetlenítik az ördögöt. Jézus érted is imádkozik: „Szent Atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál! Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk!... Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem" (János 17:11; 20, EF).

Az Atya meghallgatja Fiának a közbenjáró imáját? Természetesen! Péterhez hasonlóan, minket is megrostálhatnak. A hitünk meggyengülhet, az elszántságunk meginoghat, de nem fogunk elveszni. Mert minket az „Atya-Isten elhívott, szeret és Jézus Krisztusban megőriz" (Júdás 1, EF) és „Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre" (1 Péter 1:5).

Üdvbizonyosság

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.”

Rómaiakhoz 13:6-7

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.Hírkövető

A Facebookon

Új hozzászólások