Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.65 (10 Szavazaból)

8,6 A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség,
8,7 minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni.
8,8 Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
8,9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. (Róma)

Isten Igéje világosan beszél. Ha a testi (a meg nem újult elme szerint való) gondolkodásmódot követjük, akkor az halálhoz vezet (minden nyomorúsághoz, mely a bűn következménye).

Viszont ha szellemi módon gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy a bennünk élő Szent Szellemre hallgatunk, és aszerint cselekszünk, akkor Istennel járunk, és valódi életünk van.

A választás a tiéd. Sodródhatsz lefelé a folyón, a kisebb ellenállást választva, hagyva, hogy az áramlatok arra vigyenek, amerre akarnak. Vagy dönthetsz úgy, hogy Isten áramlatával sodródsz. Erre mondjuk, hogy Szellemben járunk, vagy más szóval Krisztus elméje szerint élünk.

Több ötletem is van arra, hogyan tudunk Krisztus elméje szerint élni. Az első a pozitív gondolkodásmód. Sokak számára ez nem természetes. Sokkal egyszerűbb alacsony szintre süllyedni és a legrosszabbat gondolni az emberekről. Meg kell tanítani magunkat pozitívan gondolkodni. „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámósz 3:3). Ha Krisztussal jársz, akkor Krisztusi gondolataid lesznek. Képes leszel meglátni a jót másokban, és bátorítani őket.

Gondolj Jézusra, akit Júdás, az egyik tanítványa elárult, a papok hazugságokat terjesztettek Róla, Péter, a másik tanítványa megtagadta – Jézus mégsem vált keserűvé, negatívvá. Mindig ezt mondta az embereknek: „Én nem ítéllek el, menj békével és ne vétkezz többé” (János 8:11). Amikor a tömeg azt kiáltozta „Feszítsd meg!”, Ő így imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lukács 23:34).

Minthogy Krisztus elméje pozitív, amikor negatív gondolataid vannak, biztos lehetsz benne, hogy nem Isten áramlatával sodródsz. Nem Isten ereje, és Szent Szelleme vezetnek.

Gondolkodj így: Isten fel akar emelni, és azt akarja, hogy felfelé a mennyre összpontosíts. Ezzel szemben az ördög le akar nyomni, hogy lefelé a földre fókuszálj.

A másik dolog, amit tehetsz az, hogy emlékezteted magad: Isten szeret! Jézus annyira szeret téged, hogy meghalt érted – érted.

4,7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent
4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket… (1János)

Néha mondanunk is kell magunknak, hogy „Isten szeret engem. Isten szeret engem, mert Ő teremtett.” Isten nem teremt szemetet, ez pedig azt jelenti, hogy minden, amit teremtett – téged is beleértve – jó. Ha Isten szeretetére összpontosítasz, akkor nem fogsz tévútra vetődni.

Amikor elkezdtem a szolgálatomat, Isten a szívemre helyezte, hogy arról tanítsak az embereknek, hogy Ő mennyire szereti őket. Túl gyakran elsiklunk a Bibliának ezen nyilvánvaló üzenete felett. Ránézünk a tökéletlenségeinkre és azt kérdezzük: „Hogyan is tudna Isten szeretni engem?” Isten mindegyikünkre tiszta szeretettel néz, és azt kérdi: „Hogyan tudnálak nem szeretni? Hiszen az enyém vagy!”

Nem számít, hányszor buktál el, vagy hogy milyen gyenge vagy, Isten egy csodálatos bizonyosságot ad neked Pál apostol szavain keresztül:

8,38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,
8,39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róma)

Ez az üzenet tehát: Semmi sem választhat el téged Isten szeretetétől. Minél többet elmélkedsz Isten irántad való szeretetéről, annál könnyebben fogsz sodródni az Ő szeretetében.

Istenem, olyan közel akarok lenni Hozzád, amennyire csak lehetséges. Segíts, hogy egészséges, pozitív gondolataim legyenek. Emlékeztess, hogy szeretsz – teljes és tökéletes szeretettel – és segíts, hogy a Te áramlatoddal sodródjak. Jézus nevében. Ámen.

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.”

Jakab 1:19

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások