Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.91 (17 Szavazaból)

„Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.” (Lukács 17:15)

A hálás szívű emberek mindig dicsérik Istent. Gyakran mondják: „Jó az Úr!” Tudják, hogy Isten a forrása minden jónak, amit kapnak.

Azonban, vannak olyanok is, akik Istentől várják az áldásokat, de amikor megkapják azokat, egyszerűen vidáman továbbállnak. A szívüket az áldások tartják fogva, ahelyett, hogy az tartaná fogva, Aki az áldást adta.

Jézus mindkét fajta embertípussal találkozott, amikor egyik útja során betért egy faluba. 10 leprás kiáltott utána: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" (Lukács 17:13) Amikor pedig valaki Jézushoz kiált irgalomért, Ő mindig meghallgatja. Egy másik alkalommal, amikor két vak ember így kiáltott Hozzá, "Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!", Jézus nem sajnálta az időt és megadta nekik a várva-várt csodát (Máté 9:27-30).

Szóval, amikor a tíz leprás irgalomért kiáltott Hozzá, Ő megállt, rájuk nézett és így szólt: "Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak. (Lukács 17:14). Azonban, a tízből csak egy jött vissza, hogy megköszönje Jézusnak. Nézzük csak, milyen nagy szomorúságról tesznek tanúságot Jézus szavai: "Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?” (Lukács 17:17)

Nyilvánvalóan a másik kilenc is jól tudta, hogy Jézus tisztította meg őket. Mégsem vették a fáradságot, hogy visszamenjenek köszönetet mondani Neki. Kedves barátom, te biztosan az a fajta ember vagy, aki, miután megkapja az áldást, nem felejti el Istennek megköszönni, Neki adni a hálát, a dicsőséget és a tiszteletet, és elismerni, hogy Ő élete minden áldásának a forrása.

Tudod, hogy amikor az ember visszajött, hogy köszönetet mondjon Jézusnak, még további áldásokban részesült? Jézus ezt mondta neki: "Kelj fel, menj el, hited teljessé tett téged." (Lukács 17:19, angolból fordítva) Jézus nem csak megtisztította a leprájából, hanem a hiányzó ujjait, lábujjait is visszaadta neki!

Amikor a szíved hálával van tele Isten felé, akkor ezzel újabb áldásoknak nyitsz utat!

A hálaadás újabb áldásoknak nyit utat

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsõségére.”

Rómaiakhoz 15:7

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.Hírkövető

A Facebookon

Új hozzászólások