Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.91 (23 Szavazaból)

Ne aggódjatok, és ne kérdezzétek: »Mit fogunk enni, és mit fogunk inni?«, vagy: »Mibe öltözzünk?« Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van.

Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. (Máté 6:31-33, EF)

Isten gyermekeként tudd, hogy Mennyei Atyád örömét leli abban, ha betöltheti a szükségeidet. Jézus maga mondja nekünk, hogy „Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van". Azonban, Isten nem akarja, hogy ezek után „törtessünk". Azt akarja, hogy először az Ő királyságát keressük. És amikor ezt tesszük, minden egyéb ráadásként nekünk adatik.

Tehát, minden nap az a legfontosabb dolgunk, hogy az Istennel való személyes kapcsolatot keressük. A 33. versben található „először" szó a görögben „proton", ami azt jelenti „sorrend, illetve fontosság alapján az első, szeretetünkben a legmagasabb helyet elfoglaló". Isten azt akarja, hogy először az Ő királyságát keressük, és minden más csodálatosan a helyére kerül.

Nekünk nem azokat a dolgokat kell keresnünk, amiket az Istent nem ismerők. A „keres" szó a 32. versben a görög „epizeteo", ami azt jelenti „teljes erőből keres, sok izzadsággal és stresszel". Viszont a „keressétek először az ő országát és igazságát"- ban a „keres" szó a „zeteo", ami annyit tesz, hogy „éhezi, vágyik rá, hogy imádja". Ez egyszerűen egy mindennemű erőlködéstől, erőfeszítéstől mentes mély vágyakozásról szól.

De mi Isten királysága? A Róma 14:17 azt mondja, hogy „igazság, békesség, és a Szent Lélek által való öröm" (Károli). Isten királysága benned él, mivel a Szent Szellem benned él. Tehát Isten királysága – igazsága, békessége és öröme – benned van.

Kedvesem, ha azt akarod, hogy a Szent Szellem békessége és öröme áradjanak benned, akkor minden nap törekedj arra, hogy tudatában légy annak, hogy Krisztusban megigazultál – ez nem a saját igazságod, hanem az Ő igazsága, mely ajándékként neked tulajdoníttatott. Keresd Jézust először. Tölts időt Vele, és hallgasd a szavait. Amikor ezt teszed, akkor Isten országát és az Ő igazságát keresed, és minden egyéb ráadásul meg fog adatni neked!

„...mert ímé az Isten országa ti bennetek van." (Lukács 17:21)

Keresd először Isten királyságát

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, Mert azt adtam elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;”

1 Korintusi 15:1, 3-4

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások