Friss gondolatok

Neked készítette

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy…

Bővebben ...

A művészt a művei alapján ismerhetjük meg

„Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” Zsoltárok 139:14 EFO Csodák fognak feltárulni előtted…

Bővebben ...

Mi együtt voltunk ott

"- Soha ne gondold azt, hogy amit az én fiama saját akaratából megtett, azért mi…

Bővebben ...

Megérte!

"- Papa?! - szólalt meg végül, minden próbálkozása ellenére rendkívül esetlenül. - Igen, kedvesem?

Bővebben ...

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 3.11 (23 Szavazaból)

4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (1János)

„Jobban kell szeretned Istent, még több szenvedéllyel!” Talán már hallottál ilyesféle prédikációt. Lehet, hogy megpróbáltad Őt még jobban szeretni, de végül csúfosan elbuktál.

De mi a szeretet valódi definíciója? Hadd mondja el nekünk a Biblia: „Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Ő szeretett minket…” Bizony! Nem a mi Iránta való szeretetünk, hanem az Ő irántunk való szeretete a valódi szeretet!

De hát nem azt tanítja a Biblia, hogy teljes szívünkből, lelkünkből és erőnkből szeretnünk kell Istent? Igen, ez így igaz a törvény szerint (5Mózes 6:5), és Jézus is ezt tanította, mint „nagy parancsolatot”, amikor itt járt a földön (Máté 22:37). Azonban, ez még kereszthalála előtt volt. A kereszten tökéletesen betöltötte a törvényt, amikor teljes szívével, lelkével és erejével szeretett minket, odaadta az életét és feláldozta a testét értünk.

Ma már nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagyunk. A kegyelem pedig azt mondja, a valódi szeretet az, hogy Isten szeret minket, nem pedig az, hogy mi szeretjük Őt. Viszont mi is szeretni fogjuk Őt, amikor meglátjuk, hogy mennyire szeret minket. A Biblia azt tanítja, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk (Róma 5:8)! Hát ennyire szeret minket!

Isten látja az erőfeszítéseidet, ahogy próbálod szeretni Őt. És mivel szeret téged, azt akarja, hogy ülj le, csendesedj el, és hagyd, hogy Ő szeressen. Szeretni akar mindazzal, ami Ő és mindazzal, ami az Övé. Feltétel nélkül szeret, tekintet nélkül arra, ki vagy, és mit tettél, mert a szeretete csakis Önmagától függ és nem tőled. Az irántad való szeretete soha nem múlik el.

Tehát, hagyd, hogy Isten szeressen! Ne aggasszon, hogy Őt szeresd. Minél inkább befogadod az Ő szeretetét, annál inkább szerelmes leszel Belé!

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, Mert azt adtam elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;”

1 Korintusi 15:1, 3-4

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások